Spring til indhold

Visualiser dig rask

Bevidsthed til dig selv heler dig

Et af grundprincipperne i den holistiske helbredsopfattelse er, at kroppens tilstand er uadskillelig fra vor følelsesmæssige, mentale og åndelige tilstand. Det hænger alt sammen indbyrdes sammen, så sygdom i kroppen er altid en afspejling af konflikt, spænding, angst og manglende ligevægt på et af de andre planer.

Hvad vil sygdom fortælle os?

Sygdom er altid et tegn til os om at søge dybt ned i vores følelser og anskuelser, vores tanker og holdninger for at finde ud af, hvad vi kan gøre for at genoprette vores naturlige harmoni og ligevægt.

Sygdom er altid et tegn til os om at stille ind på og lytte til vort indre.

Krop og sind taler uafbrudt sammen. Kroppen sanser den fysiske verden og fortæller sindet, hvad det sanser. Sindet fortolker kroppens meddelelser ud fra sine tidligere erfaringer og hele overbevisning og giver kroppen tilbagemelding om at reagere på den mest hensigtsmæssige måde i hver enkelt situation.

“Hvis sindet bevidst eller ubevidst i en bestemt situation finder det hensigtsmæssigt eller nødvendigt at blive syg, fortæller den kroppen det, og kroppen efterkommer tjenestevilligt ordren og viser sygdomstegn – den bliver syg.”

Shakti Gawain

Så om du er syg eller rask, er det i høj grad et spørgsmål om, hvordan du dybest set ser på dit liv og på sygdommens og sundhedens natur.

Når vi tror, det er det smarteste at gøre.

Vi bliver syge, når vi inderst inde tror, af sygdom er den mest hensigtsmæssige eller eneste mulige måde at klare en situation eller nogle livs omstændigheder på; når vi på en eller anden måde tror, sygdommen kan løse et problem eller skaffe os et eller andet, vi har brug for – eller når vi simpelthen ikke ser anden udvej af en fastkørt, uudholdelig indre konflikt.

Et par eksempler: 

  • mennesker, der bliver syge, fordi de har været i forbindelse med en smitsom sygdom (og som derfor mener, de også nødvendigvis eller højst sandsynligt får den)
  • mennesker, der dør af den samme sygdom som en af deres forældre eller et andet menneske, der stod dem nært (de programmerer ubevidst sig selv til at følge samme adfærdsmønster som de pågældende)
  • mennesker, der bliver syge eller kommer til skade for at blive deres arbejde kvit (enten fordi det stiller dem uoverstigelige krav, eller fordi de kun kan finde ro og fred ved at erklære sig syge) 
  • mennesker , der bliver syge for at opnå andres kærlighed og opmærksomhed (sådan virkede det i alle tilfælde, da de var børn)
  • eller mennesker, der hele livet igennem undertrykker deres følelser og til sidst dør af kræft (fordi de ikke kan løse konflikten mellem de ophobede følelsers pres og deres fordom om, at de ikke må give deres følelser frit løb)

Selvfølgelig vil Shakti Gawain ikke med disse eksempler sige, at sygdom altid har entydige årsager og lige så entydige forklaringer. Ligesom alle vore andre problemer, har sygdom tit mange, indviklede årsager, og de ovenstående eksempler skal blot vise, af sygdom udspringer af vor sindstilstand og af vores fordomme – og at, det at blive syg er et forsøg på at løse et indre problem.

Samt endelig, er det menneske, der erkender og forandrer sin allerinderste holdning til sig selv og tilværelsen, finder mere positive løsninger på sine problemer end den at blive syg, og faktisk bliver fuldkommen fri for sygdom og fysiske skavanker.

Skrevet ud fra Shakti Gawains, Visualisering

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *