Spring til indhold

Fjernhealing

Fjernhealing er en healing, som sker over en større afstand. Men da afstand i princippet er ikke eksisterende, så er forskellen kun i måden, den formidles på.

Fjernhealing er som al anden healing, en tilførsel af energi, som skaber en helhed og balance, så modtageren kan begynde en selvhelbredende proces. Healing er en intelligent og nænsom behandlingsmetode, som kan kombineres med alle andre terapiformer.

Ved fjernhealing er der to muligheder:

1. Vi mødes enten over Zoom, Skype eller Facetime på det ønskede tidspunkt og er i kontakt mens fjernhealingen foregår. Du vælger hvilken måde du foretrækker. Ved valg af Zoom vil du modtage et link på mail, senest 2 dage før afvikling af fjernhealingen ellers skal der skrives kontakt-id til det foretrukne mødested, Skype eller Facetime. Intet foto skal uploades til dette møde.

2. Eller det er blot en aftale om, at vi sidder i hver sit rum og du får sendt healing til dig. Sæt dig eller læg dig et roligt sted på det bestilte tidspunkt - for her vil healingen gå i gang. Ved booking på den grønne knap "Send emne" har du uploadet billede og oplyst dit telefonnummer. Du bliver ringet op, når fjernhealingen er slut. Fjernhealing varer typisk ca. 15-30 min., og vi har så en opfølgende samtale om healingens forløb og dit emne.

Sessionen varer ialt i 50 min. og koster 750 kr., 600 kr. + moms.


Book fjernhealing

Når der er bestilt tid, udfyldes nedenstående formular. Heri oplyses dit fulde navn, det overordnede emne som healingen skal dreje sig om og vedhæfter et billede af dig.

Fjernhealing

Fjernhealing, hvad er det?

Fjernhealing er en intelligent og nænsom behandlingsmetode, som kan kombineres med alle andre terapiformer.

Vi er ikke kun de fysiske kroppe, som vi kan se. Vi er meget mere end det. Vi er krop, sind og sjæl, og derud over vi er også en kombination af energi, frekvens og vibration.

Mange opfatter den materielle verden og den fysiske krop for den eneste virkelighed, da kun den fysiske krop kan opfattes gennem de fysiske sanser og af den rationelle fornuft.

Når den menneskelige krop derimod betragtes af den clairvoyantes blik, som ser den energetiske krop, så er der omkring og i den fysiske krop en mangfoldighed af energistrukturer, energibevægelser, former og farver.

Den kraft, der er bag kroppens funktioner og færdigheder, består af et komplekst energisystem, uden hvilket den fysiske krop slet ikke kunne eksistere.

Dette energisystem består af

 1. De finstoflige legemer – energilegemer
 2. Chakraer – energicentre
 3. Nadier - energikanaler

Energisystemet

Den fysiske krop er energi, som vibrerer med en frekvens, der er langsom nok til, at vi opfatter den som solid. De finstoflige legemer, chakraer og nadier vibrerer med højere frekvenser, som ikke er faste, men mere subtile.

Tilsammen danner de os, hele os. Vores fysiske krop kan ikke eksistere uden vores energetiske krop. En af fysikkens love går ud på, at energi aldrig går tabt i universet, men at den kan forvandles til andre former.

Energisystemet forbinder sig med hinanden og integrerer med hinanden konstant, så længe den fysiske krop er i live. Det vil sige, at det er både vores livsenergi, helbred, velbefindende og vores bevidsthed, følelser og erkendelser. Kort sagt er det alt det, som giver os et sundt liv både fysisk og mentalt, når det er i balance.

Når der ikke er balance i energisystemet, så kan energien ikke flyde frit og uhindret og det giver sig til udtryk i det ydre, kroppen. Det vil vise sig i kroppen, der hvor den er svagest.

Healing, at hele, er tilførsel af energi, således at en selvhelbredende proces kan begynde.

Alt er energi

Energiarbejde er baseret på principperne i kvantefysik, som siger, at energi er ikke begrænset af rum og tid. Energi kan bevæge sig frit, på et hvilket som helst tidspunkt, til et hvilket som helst sted, da tid og rum ikke eksisterer.

Energi er alle steder i og omkring os. Alt består af energi, og derfor flyder der energi i alt. For eksempel er alt vi føler, tænker og siger fyldt med bittesmå elektriske impulser.

Når en tanke opstår, ses målbare ændringer i hjernen. Det kan være både som varme, farve, øget blodgennemstrømning og en kemisk frigivelse.

Når vi arbejder med energi, er det muligt at nå den fysiske krop og mentale krop med en variation af teknikker herunder fjernhealing, som hjælper til at hele forskellige ubalancer i vores system og forbedre det fysiske, følelsesmæssige og mentale helbred.

Fjernhealing, hvor effektivt er det?

Fjernhealing er ligeså effektiv som en almindelig fysisk healing. Energien som sendes af healeren kan transcendere tid og rum. Den arbejder på samme måde som ved fysisk healing.

En fjernhealing kan give dig følelsen at dyb afslappelse, ro, fred og positivitet.

Fjernhealing stimulerer kroppen til at helbrede sig selv, hele blokeringer og skabe mere balance og dermed ro og fred. Fjernhealing tilpasser sig altid modtagerens behov både fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt/sjæleligt.

Tid og rum er en illusion

For de fleste af os styres vores oplevelse af den fysiske virkelighed gennem opfattelsen af, at tid og rum er reelle og faste. Vi lever inde i tid og rum, hvilket let kommer til at betyde, at vores opfattelse er låst inde i dette paradigme om, at ting både er adskilt af afstand, og at tiden kun bevæger sig i en retning, fremad.

Denne opfattelse holder os fast forankret i den fysiske verden og kan begrænse vores evne til at manifestere forandringer, såsom helbredelse.

Illusionen eksisterer kun fordi, vi har troet på, at det er sandt, og at der er et godt formål med det. Det holder os jordbundet i den fysiske oplevelse. Lige der, hvor vi skal være for at leve og udføre vores daglige aktiviteter.

Men den begrænser os samtidig fra at opnå en større forståelse og oplevelse af livet.

Videnskabelige baggrunde

Hvad udøvere af holistisk medicin, som healere og shamaner, har kendt til i årtusinder, er den moderne videnskab nu begyndt at forstå og kan forklare. Opdagelser inden for kvantefysik begynder nu at give den videnskabelige baggrund for nogle af de holistiske healingsfænomener, som der har været kendt i årtusinder.

Kvantefysik har opdaget, at tiden er hverken fast eller lineær. Den flyder både bagud og fremad samtidigt. Din fremtid kan påvirkes lige så meget, som din fortid. Din fortid kan ændres lige så meget, som din fremtid. Ud fra dette perspektiv sker alt på én gang, der er ingen fortid og ingen fremtid. Der er kun det nuværende øjeblik. Altid.

Det kan være så svært for den menneskelige hjerne at forstå. At alt sker lige nu og kun lige nu. Hele tiden.

Fjernhealing, hvordan er det muligt?

Nogle omtaler fjernhealing, som at man ”sender” energi på tværs af tid og rum til modtageren. Sprogligt udtrykt er det igen for at kommunikere ud fra vores bundne opfattelse af tid og rum. Det kan gøre det lettere for os at forstå. Men det styrker os i illusionen om, at tid og rum er solide og faste.

I virkeligheden ”rejser” energien ikke nogen steder hen. Den bliver ”sendt” og modtaget ”alene ved en hensigt” og den transmitteres ”med det samme”.

Fjernhealing, hjælper med hvad?

Fjernhealing hjælper dig til, at du helbreder dig selv, og uden en indsigt i hvad der skabte ubalancen, så sker der ingen heling, som er længere varende. Derfor hører der en kort samtale med til fjernhealingen.

Det er vigtigt at forstå, at det som grundlæggende skabte vores ubalancer, problemer eller ubehag er nogle holdninger, vaner eller følelser, som vi er vokset op med.

Vi har lært igennem vores barndom, vores opdragelse og opvækst, at dette skulle være godt for os. Det støtter vi os så til og det lever vi efter, fordi vi tror det er sandt. Vi kender ikke til noget andet. Men det som var godt for de, som opdrog os, er ikke nødvendigvis alt sammen godt for os.

I virkeligheden undergraver noget af det vores sande identitet, og så vi kommer til at handle imod vores sjæl. Når vi har gjort det længe nok, så er det, at vi bliver syge.

Når vi så får en indsigt i det uhensigtsmæssige, som vi har lært, og når vi derved får en større forståelse af os selv, så vil en bedring vise sig. Det kan ikke undgås. Vores indre og ydre hænger uløseligt sammen. Det er det, som er det holistiske menneskesyn.

Her er i dette tilfælde fjernhealing, en fantastisk bidrager, fordi energien ved fuldstændigt og nøjagtigt, hvad du har brug for til at komme derhen, hvor du ønsker dig.

Dét er at heale. Så du bliver støttet i din eksistens til at være den, som du sandt er.

Eksempler som fjernhealing hjælper med

Fjernhealing hjælper dig til alt, hvad du kan komme i tanke om at ville ønske dig at have eller at være. Så tænk stort 😊

Mere håndgribeligt - er her nogle eksempler på mere hverdags menneskelige udfordringer:

 • Alle former for smerter
 • Styrkelse af immunforsvaret
 • Slippe gamle vaner og mønstre og integrere nye
 • Personlig udvikling
 • Spirituel udvikling
 • Skabe ro og balance i dit liv
 • Angst
 • Sorg
 • Depression
 • Stress
 • Træthed
 • Heling under og efter sygdom
 • Søvnbesvær
 • Tankemylder
 • Bekymringer
 • Afhængigheder
 • Energi
 • Bevidsthedsløft

Sådan arbejder jeg med fjernhealing:

Inden en fjernhealing

Inden fjernhealingen sættes i gang har modtageren læst informationerne på denne side.

Jeg har modtaget et foto af modtageren af fjernhealingen sammen med det emne, som fjernhealingen skal dreje sig om. Oplysningerne bliver kun brugt i forbindelse med fjernhealingen og bliver slettet, når sessionen er slut.

På det bestilte tidspunkt sættes fjernhealingen i gang. Det sker ved, at jeg sender englene til modtageren og beder dem udføre fjernhealingen – det vil sige, at de kommer hen til modtageren og udfører det, som modtageren har bedt om på bedst mulige måde således, at modtageren går ind i sin egen healingsproces.

Under fjernhealingen

Under fjernhealingen er det bedst, at modtageren ligger eller sidder et helt roligt sted, som er uforstyrret. Luk øjnene og slap af. Der kan lyttes til afslappende musik, hvis der er behov for det. Ofte opleves fjernhealingen så afslappende, at det er let at falde i søvn. Vid, at det er helt i orden.

Fjernhealingen føles forskellig fra person til person. Enhver fjernhealing er unik og derfor foregår den (englenes arbejde) på forskellige måder og opleves også på helt forskellige måder. Alt er individuelt.

Det er også derfor, at alle får lige netop dét, som de har brug for. På deres egen måde. Så uanset hvordan du oplever fjernhealingen, så vær klar over at alt er helt, som det skal være. Og alt er lige godt.

Fjernhealing varer ca. 15-25 min.

Efter en fjernhealing

Efter fjernhealingen ringer jeg dig op og vi tager en kort snak. Jeg fortæller dig om, hvad jeg har set/modtaget af beskeder under fjernhealingen. Du kan evt. fortælle om din oplevelse, om hvilke reaktioner du evt. har haft. Der afsættes 20 min. til denne samtale.

Ved alle fjernhealinger begynder kroppen at rense ud og udskille affaldsstoffer. Derfor er det altid godt at følge fjernhealingen op med at drikke godt med vand efter en behandling. Træthed kan forekomme i op til et par dage, derfor er det støttende for processen at kunne have mulighed for hvile, hvis det er nødvendigt.

Forbehold

Fjernhealing er en enestående behandlingsform, der kan bruges, som supplement til den eksisterende lægevidenskab, men fjernhealing erstatter på ingen måde lægevidenskaben, i den grad af bevidsthed som vi lever i og oplever i dag.

En fjernhealing er hjælp til selvhjælp. Det er ingen mirakelkur, men den sætter gang i individets naturlige healingsproces, så der kan genskabes balance.


Book fjernhealing

Andre healinger og healingsformer:


Stå mere fast i dig, Inkarneringsmassage

Hvad kan healing gøre?

Den blide og kraftfulde, Englehealing

Få mere indsigt i din sjæl, Soulinsightfullness

Hvad er Soul Body Fusion?