Spring til indhold

Soul Body Fusion®

En behandling med energien af Soul Body Fusion, er en healing, hvor der sker en integration af sjælens lys i kroppen. Som titlen siger: Soul Body Fusion, er det en “Sjæl Krop Fusion”, således at kontakten til hele selvet bliver nemmere og lettere. Logoet illustrerer dette ved, at forestille en hellig gral, som indeholder sjælen. Herfra strømmer alt lys ud. Herigennem finder du dit eget enestående lys, som den du er og med dit specielle unikke potentiale, så du er i stand til at føle dig fuldkommen. Det er en kraftfuld healing, hvis formål er at integrere sjælen i kroppen. Derved kan skabes den fuldendte enhed, som vi oprindeligt er. Det kan give sig til udtryk på mange forskellige måder, men de er alle “til det bedre.” Det kan for eksempel være ved større overflod i livet, bedre helbred, større velbefindende, og mere åndelig udvikling. Det kan også være i form af at udtrykke mere autencitet og balance, og bedre være i stand til at træffe valg til sit eget bedste fra det højeste sted.

Soul Body Fusion er enkel

Teknikken er enkel i Soul Body Fusion og metoden kan læres af alle. Man kan anvende den både på sig selv og andre. Vi har som mennesker i løbet af vores liv fået nogle uhensigtsmæssige erfaringer gennem vores opdragelse og vores møder med andre mennesker. Disse erfaringer har i større eller mindre grad, skabt ubalance i vores indre. Derfor lever mange af os i strid med os selv. Vi kommer til at snuble, når vi er uden vores fulde kraft og uden tilstedeværelse af vores fulde ånd. Livets traumer, bekymringer, overgreb og skuffelser kan medføre, at sjælens og kroppens energiske frekvenser er ude af synkronicitet. Målet med healingen er på celleplan at omstille kroppen til dets højeste spirituelle niveau. Her skaber Soul Body Fusion en interaktiv proces, hvor sjælen stimulerer kroppens celler til at harmoniseres til højere og højere frekvenser. Denne proces transformerer kroppen, så den er i stand til at holde på mere lys og på mere kraft. Denne udvikling kan fjerne blokeringer, sygdomme og give adgang til nye åndelige dimensioner, der hidtil ikke har været tilgængelige. Det svarer til at gå fra at lede i et mørkt rum med en lommelygte til, at nu tændes der på kontakten til lyset i loftet. Soul Body Fusion er healing

Soul Body Fusion hjælper dig til at samle trådene

Du får større kontakt til det sted i dig, der kan guide dig til, hvad der er bedst for dig og dit liv. Soul Body Fusion giver en dyb indre ro, og er med til at skabe overblik og klarhed.
  • Føler du nogle gange, at din sjæl og din krop ikke er helt i overensstemmelse med hinanden?
  • Føler du, at din livsenergi er hæmmet eller at du ikke er fuldstændigt til stede?
  • Ved du, at du skal have mere energi og vitalitet, men ikke kan komme dertil?
Sjælen er forbindelsen til rigdommen og kraften i Universet. Når krop og sjæl er forkert tilpasset, kan vi ikke være det komplette menneske, som vi er beregnet til at være.
Soul Body Fusion opdaget af Jonette Crowley
Soul Body Fusion er kanaliseret af Jonette Crowley

Hvad kan Soul Body Fusion gøre for dig?

  • Soul Body Fusion®  skaber adgang til vores sjæl, så vi har lettere ved at tage de valg som er bedre for os.
  • Soul Body Fusion®  arbejder på at skabe den optimale kontakt mellem vores krop og sjæl, så vi lettere kan mærke os selv, og hvad der er bedst for os.
  • Soul Body Fusion® virker dybere fra gang til gang i det tempo, som du er klar til.
  • Healingen kan bruges af alle.
  • Energien er tilpasset den enkelte, så den virker optimalt i forhold til vores niveau af bevidsthed og kapacitet.
  • Soul Body Fusion® er en enkel, sikker og hurtig proces, som du kan udføre på dig selv og andre. Den justerer kroppen på et cellulært niveau med det højeste mulige lys, den kan indeholde. Ændringerne er permanente og uendelige.
Jonette Crowleys bog Krop og sjæl i harmoni

Kan du forestille dig? …

… hvordan det vil føles at have frekvensen af din sjæl og krop fuldt og permanent sammen sådan, som de er beregnet til at være? Det er alt det, som denne healing formår. Healingen er kanaliseret af Jonette Crowley i samarbejde hendes guide MARK.

Hvor længe varer healingen og hvor mange gange er bedst?

Sessionen varer op til 50 min. og Jonette Crowley anbefaler at få 3 behandlinger for at få det mest optimale udbytte. Healingen kan også modtages efter behov, for som med al healing, så tilpasser den sig til det enkelte individ. Anden behandling efter 2 uger og den tredje efter yderligere en uge. Prisen er 750 kr. pr. gang, og for tre healinger er prisen 1.800 kr. MARK logo til Soul BoddyFusion Book-København Book-Ringsted Andre healinger og healingsformer:
Englehealing
Læs om den blide og kraftfulde Englehealing
Inkarneringsmassage
Stå mere fast i dig selv-Inkarneringsmassage
Fjernhealing Hvad kan fjernhealing
Hvad kan fjernhealing?