Forstå dig selv bedre med:

Tidslinjeterapi

Her er hjælp til at forstå dig selv bedre – men hvordan? Når tidslinjeterapi læses bagfra, så er det terapi i din tidslinje! Men hvad betyder det så?

Tidslinjeterapi giver os mulighed for at genbesøge oplevelser fra vores barndom, men denne gang, ser vi med voksnes øjne og ud fra den voksnes bevidsthed. Derved forstår vi os selv bedre. 

 Med den voksnes større erfaring genopleves hændelser fra dengang, da vi var 0-7 år. Det giver lejlighed til at danne en anden sammensætning, konklusion og derved for os selv bedre. Også i forhold til vores adfærd. Vi vil nu kunne forstå vi evt. har fået kædet en oplevelse sammen på en måde som vi i dag kan se er noget andet. 

Forståelsen ændres

Derved får vi  lejlighed til at danne nye konklusioner, af det som skete dengang. Vi har mere erfaring og dermed et større forståelsesgrundlag til vores rådighed end det lille barn har. Det gør, vi med den voksnes bredere forståelsesgrundlag bedre kan forstå det der skete. Dengang da vi var børn. Men nu kan di danne en anden opfattelse med vores større erfaring end det lille barn kunne. at vi kan danne nye opfattelser og ny  adfærd og føre til forstå os selv bedre. Barnets mindre forståelsesgrundlag.

Tidslinjeterapi er en måde at lære at forstå sig selv bedre på. Det er en metode, hvor vi med vores voksne forståelse, tager tilbage til vores barndom.  Og genoplever nogle af de erfaringer, som vi gjorde os. Og da vi nu ser med vores voksne øjne, på det der skete i vores barndom, så giver det en helt ny mulighed for at lære noget nyt om os selv. 

Nøglen til at forstå dig selv

Du ser selv din egen barndom. Følelser forløser.  Så har vi mulighed for at forstå en helt anden sammenhæng, en anden baggrund og med mere erfaring end vi kunne da vi barn. men nu med vores voksne forståelse. Det er måden som tidslinjeterapi lærer os at forstå os selv bedre på. 

Den kan lære os at ændre de vaner, den adfærd, de opfattelser og de erfaringer, som vi har. Grunden til at denne behandlingsform kan ændre så meget i os og for os er, at vi med vores nu voksne øjne, tager på opdagelse i vores barndom. 

Denne terapiform er en rejse ind til kernen af det nuværende livs adfærd og begrænsninger.

Tidslinjeterapi giver muligheden for at få et kig ind i vores barndom, men hvor vi genoplever den med de voksne øjne, som vi har nu. Det siger sig selv, at det er en helt anden forståelse, accept og ., som vi har lejlighed til at danne os. Om os selv.

Den forståelse af vores liv, som vi har i dag, er selvfølgelig meget større end dengang, da vi var børn. 

Tidslinjeterapiens nye forståelse

Når vi genoplever erfaringer fra vores barndom. Med vores nu voksne øjne, så vil vi kunne få en ny opfattelse af de erfaringer, som vi fik da vi kun var mellem 0-7 år. 

Og på den måde kan vi ændre og opløse gamle traumer, som vi har lært, da vi var børn. 

Du har i dag nogle følelser som gør, at du foretager nogle handlinger eller behandlinger af dig selv eller andre. Det kan være på en måde, som gør, at de spænder mere ben for dig end de hjælper dig. 

Du ved måske udmærket godt, at denne adfærd ikke er hensigtsmæssig. Men du kan bare ikke lade være, for du kender ingen andre måder at håndtere situationen på.

Få mere forståelse af dig selv

Med barnlig forståelse

Det stammer fra din barndom, hvor du ikke er klar over hvad, hvordan eller hvorfor du har lært det, som du har lært. Fra vi er 0-7 år gamle, lærer vi af de voksne, som har en forældre rolle i vores opvækst. Det er helt uundgåeligt, at de, ofte ganske uforvarende, også giver os en adfærd med begrænsninger. En adfærd som måske tjener dem, men som ikke virker for os.  

Hvad kan du få ud af en tidslinjeterapi?

Gennem tidslinje terapi vil du ved at se på dit liv med positive øjne, kunne få en ny forståelse af dig selv. Det kan give dig en forløsning. Det kan føre dig til en ny begyndelse i dit liv, fordi du med din nye forståelse, kan begynde at handle anderledes. Og det forandrer alt.

Hvordan foregår det?

Du har et ønske om at ændre noget i din adfærd. Emnet taler vi om, og derefter ligger du med et tæppe over dig. Sammen vil vi gå tilbage i dit liv og genopleve de situationer, der gør, at du nu er begrænset i dit voksne liv. Gennem forståelse af de voksne .. øjne ..På den måde vil du kunne få mulighed for forløsning på gamle traumer, gennem forståelse.  

Bagefter vil vi tale om den oplevelse, som du har haft. Det vil kunne give dig nogle redskaber til, at du har mulighed for at komme videre i dit liv på en mere positiv måde. 

Medbring et tæppe.

Tidslinje terapi varer 90 minutter og koster 700 kr.

Læs om en anden sjælerejse her ==> Livskontrakt rejsen