Spring til indhold

Forstå dig selv bedre i Tidslinjeterapi

forstå dit liv mere ved at tage en rejse ned til du var barn

Her er hjælp til at forstå dig selv bedre - men hvordan det?

Når tidslinjeterapi læses bagfra, så er det terapi i din tidslinje! Men hvad betyder det så?

Tidslinjeterapi giver os mulighed for at besøge oplevelser fra vores barndom, men denne gang, ser vi med voksnes øjne og ud fra den voksnes bevidsthed. Derved kan vi på en ny forståelse af os selv.

Tidslinjeterapi er en rejse ned igennem livet for at få set på: Hvad er det jeg har lært og forstået, som egentlig ikke er så godt for mig?

Med den voksnes større erfaring genopleves hændelser fra dengang, da vi var 0-7 år. Det giver lejlighed til at danne en anden sammensætning, konklusion og derved forstå os selv bedre. Også i forhold til vores adfærd. Vi vil nu kunne forstå vi evt. har fået kædet en oplevelse sammen på en måde som vi i dag kan se er noget andet.

Forståelsen ændres

Derved får vi  lejlighed til at danne nye konklusioner, af det som skete dengang. Vi har mere erfaring og dermed et større forståelsesgrundlag til vores rådighed end det lille barn har. Det gør, vi med den voksnes bredere forståelsesgrundlag bedre kan forstå det der skete. Dengang da vi var børn. Men nu kan du danne en anden opfattelse med vores større erfaring end det lille barn kunne. at vi kan danne nye opfattelser og ny  adfærd og føre til forstå os selv bedre.

Tidslinjeterapi er en måde at lære at forstå sig selv bedre på. Det er en metode, hvor vi med vores voksne forståelse, tager tilbage til vores barndom.  Og besøger nogle af de erfaringer, som vi gjorde os. Og da vi nu ser med vores voksne øjne, på det der skete i vores barndom, så giver det en helt ny mulighed for at lære noget nyt om os selv.

Nøglen til at forstå dig selv

Du ser selv din egen barndom, hvorved vi har mulighed for at forstå en helt anden sammenhæng, en anden baggrund og med mere erfaring end vi kunne da vi barn. men nu med vores voksne forståelse. Det er måden som tidslinjeterapi lærer os at forstå os selv bedre på.

Den kan lære os at ændre de vaner, den adfærd, de opfattelser og de erfaringer, som vi har. Grunden til at denne behandlingsform kan ændre så meget i os og for os er, at vi med vores nu voksne øjne, tager på opdagelse i vores barndom.

Denne terapiform er en rejse ind til kernen af det nuværende livs adfærd og begrænsninger.

Tidslinjeterapi giver muligheden for at få et kig ind i vores barndom, men hvor vi besøger den med de voksne øjne, som vi har nu. Det siger sig selv, at det er en helt anden forståelse og accept som vi har lejlighed til at danne os, om os selv.

Den forståelse af vores liv, som vi kan have i dag, er naturligt meget større end dengang, da vi var børn.

Tidslinjeterapiens nye forståelse

Når vi genoplever erfaringer fra vores barndom. Med vores nu voksne øjne, så vil vi kunne få en ny opfattelse af de erfaringer, som vi fik da vi kun var mellem 0-7 år.

Og på den måde kan vi ændre og opløse gamle traumer, som vi har lært, da vi var børn.

Du har i dag nogle følelser som gør, at du foretager nogle handlinger eller behandlinger af dig selv eller andre. Det kan være på en måde, som gør, at de spænder mere ben for dig end de hjælper dig.

Du ved måske udmærket godt, at denne adfærd ikke er hensigtsmæssig. Men du kan bare ikke lade være, for du kender ingen andre måder at håndtere situationen på.

Med barnlig forståelse

Det stammer fra din barndom, hvor du ikke er klar over hvad, hvordan eller hvorfor du har lært det, som du har lært. Fra vi er 0-7 år gamle, lærer vi af de voksne, som har en forældre rolle i vores opvækst. Det er helt uundgåeligt, at de, ofte ganske uforvarende, også giver os en adfærd med begrænsninger. En adfærd som måske tjener dem, men som ikke virker for os.

Hvad kan du få ud af en tidslinjeterapi?

Den kan ændre dit liv, fordi den kan give dig nye indsigter i dig selv. Gennem tidslinjeterapi vil du ved at se på dit liv med positive øjne, kunne få en ny forståelse af dig selv. Det kan give dig en forløsning. Det kan føre dig til en ny begyndelse i dit liv, fordi du med din nye forståelse, kan begynde at handle anderledes. Og det forandrer alt.

Hvordan foregår det?

Du har et ønske om at ændre noget i din adfærd. Emnet taler vi om, og derefter ligger du med et tæppe over dig. Sammen vil vi gå tilbage i dit liv og genopleve de situationer, der gør, at du nu er begrænset i dit voksne liv. Gennem forståelsen af at se med de voksne øjne på barnets oplevelse er der på den måde mulighed for forløsning på gamle traumer.

Bagefter vil vi tale om den oplevelse, som du har haft. Det vil kunne give dig nogle redskaber til, at du har mulighed for at komme videre i dit liv på en mere positiv måde.

Medbring et tæppe.

Tidslinje terapi varer 90 minutter og koster 900 kr., 720 kr. + moms.

Alternative sjælerejser:

Bogen hvor i dit formål med dette liv er skrevet.

livskontrakt er temaet for dit liv

Hvad har du bestilt til dette liv?

Livskontrakt rejsen

lær af et tidligere liv

Forstå mere om din nutid ved at se i din fortid - et tidligere liv.

Regressionterapi