Spring til indhold

Healing

Healing gør dig hel - men hvordan?

Vi indeholder alle en selvhelbredende kraft, hvor kroppen er i stand til at hele sig selv, men nogle gange har kroppen brug for at få tilført energi, for at genstarte sin egen helbredelse. Healing kan udrense skadelige energier eller blokeringer, og vil styrke dine egne selvhelbredende evner, så du genfinder balancen og et godt helbred.

Man skal aldrig give healing til nogen som ikke har bedt om det.  Alle kan heale.

Vi kan heale os selv

I dag er der meget større åbenhed for healing. Der har aldrig været så mange udøvende healere, som vi ser i dag og det betyder at der også er mange flere mennesker, som er åbne for at der "er mere mellem himmel og jord."  Mange mennesker fra sundhedssektoren, både læger

Healing i forskellige former

Healing kan foregå på forskellige måder. Der kan være tale om:

  • Bevidst
  • Ubevidst
  • Med berøring
  • Healing uden berøring
  • Selvhealing
  • Fjernhealing

Healing med berøring

Begge hænder har kontakt til den fysiske krop, for at der sker enerigicirkulation. Når der er fysisk kontakt, vil det også sige at vi samtidig kommer i berøring med de æteriske strømme, punkter, chakraer og med immunforsvaret. Healeren har den intention at være facilitator for processen, uden at deltage i den andet end at stille sig til rådighed for at Universets energier kan strømme til klienten. Gennem berøringen sker der det at det æteriske lag, bliver mere gennemtrængeligt. Det kan medføre, at følelser fra det emotionelle lag kan trænge op i bevidstheden og dermed bliver lettere tilgængeligt for udvikling, der fører til helbredelse. Jo mere oplysthed og bevidsthed, vi får på de emotionelle egenskaber og blokeringer, som vi har, jo større mulighed har vi for bearbejde dem.

Der sker også en styrkelse af immunforsvaret ved, at det æteriske felt løsnes gennem berøring.

Skulle der som følge heraf ske en holdningsændring gennem bevidstgørelsen, hos klienten i forhold til det eventuelle problems årsag, så vil effekten blive varig. Hvis klienten er villig til at ændre sin adfærd i forhold til sin nye indsigt, så opnåes en healingseffekt.

Healing uden berøring

Alene det, at vi taler vores egen sandhed overfor andre gør, at vi healer både dem og os selv. Tænk over det. Så meget kraft er der i hver enkelt af os. Når vi frit giver udtryk for det, som vi elsker, det vi tror på, det vi mener, det vi oplever osv., så er vi med til at styrke alt og alle. For de fleste mennesker er det ubevidst, at det er dette, som rent faktisk foregår. Det er en virkningsfuld måde at anvende healing på, hvis man ikke vil gå ind i decideret at arbejde med energier.

Healing uden berøring kan alle anvende, både i vores almindelige omgang mellem hinanden og i terapeutiske situationer. Det som healing uden berøring kan gøre er at ændre hele vores holdning til en given person eller situation, stimulere vores følekontakt og vores evne til at være bevidst nærværende.

Du kan prøve følgende øvelse,

hvis du har en person, som du gerne vil have et ændret forhold til. Det kan være for eksempel et mere tæt eller kærligt forhold eller I har måske et problem, hvor der er brug for mere gensidig forståelse:

Sæt dig overfor personen, som skal modtage healing. Kontakt dit hjerteområde. Tag en indånding og mærk, hvordan du med denne indånding tillader energi at komme ind i dit hjerteområde. Slap af mens du ånder ud og mærk og forestil dig, hvordan gylden energi strømmer ud fra dit hjerteområde over til den anden person. Gentag indånding og udånding på denne måde i 2-5 minutter. Mærk ved hver udånding, hvordan energien udvider sig og omslutter den anden person mere og mere. Lad energien bevæge sig af sig selv i sit eget flow, prøv ikke at styre den.

Det vil sikkert overraske dig, hvor meget healing, der er i en så enkel øvelse, som denne. Prøv at mærke efter i dig selv den virkning, som du nu oplever. Du kan opleve, at der er en ny forbindelse mellem jer. At du ser på personen eller situationen på en anden måde, med mere ro, forståelse, accept eller sympati. Hvad den anden har oplevet, vil helt sikkert være noget andet en dig, fordi vi alle er unikke, og oplever med hver vores erfaring. Jo mere åbne vi er for at modtage, jo mere vil vi modtage. Hvad end det er, som er anderledes, så er noget ændret, og hvis du/I har brug for yderlig forbindelse, så kan øvelsen gentages i det uendelige.

Selvhealing

Selvhealing er at lave forandringer i sig selv og sit energisystem. Det er at arbejde med sig selv. Men det er også mere end det. Selvhealing er at tilføre energi til sig selv og at lade den arbejde. Det kan gøres på flere forskellige måder for eksempel: gennem tanker, følelser, berøring, farver, lys, lugte, lyde og krystaller.

Mange mennesker har stor afstand mellem det ubevidste og det bevidste. Ofte bruges intellektet til at dække over det ubevidste. Men intellektet kan ikke forstå følelser. Følelser er en stor del af det at være menneske.

For at kunne løse følelsesmæssige udfordringer, må vi lægge intellektet til side imens vi arbejder med det ubevidste for eksempel gennem drømme, chakraer (se soulinsightfulleness healing), sjælerejser (se Tidslinie terapi, Regression, Livkontrakt rejsen).

I selvhealing bliver vi konfronteret med os selv. I denne proces tillader vi os selv, at noget ubevidst kan aktiveres og komme frem for at blive bevidstgjort. Det er en måde at konfrontere os selv på, således at nogle af vores ubevidste sider kan blive mere synlige og tilgængelige.

Når vi får noget op i bevidstheden, så er det første skridt til at kunne gøre noget ved det, hvis vi ønsker det. Når vi på den måde er villige til at se på os selv, får vi også altid muligheden for enten at acceptere eller at give slip, alt efter hvad vi finder nødvendigt.

Fjernhealing

Energien får lov til at strømme hen til personen, som ikke nødvendigvis er i nærheden. Fra den moderne fysik ved vi nu, at når vi befinder os i energien verden, så eksisterer afstand ikke. Afstand er noget der eksisterer, fordi vi ser med vores 3-dimensionale virkelighedsopfattelse. Og det kan være så svært at forstå.

Men energi er til rådighed overalt - altid. Fordi det er energi kan det være mange steder på samme tid. Energien er grænseløs, og kan bevæge sig så langt væk, som vi kan forestille os det, blot vi tillader det.

Energien skal altid have lov til at gå den vej, som den vil. Man skal undlade at forsøge at dirigere energien et sted hen. Blot stole på at energien ved bedst selv, hvordan den hjælper bedst muligt. Man stiller sig blot til rådighed for, at energien kan hjælpe den anden person.

Energien finder altid helt af sig selv, den vej som den skal.

Se det på samme måde, som når der hældes en spand vand ud på en flisebelagt terrasse. Vandet finder selv den vej, der er den letteste, under indflydelse af tyngdeloven dog. Ellers gælder det samme for fjernhealing som "Healing uden berøring".

Læs mere om enkelte healinger og healingsformer:


SOULINSIGHTFULLNESS HEALING
Indsigt i din sjæl, Soulinsightfullness healing

Fjernhealing Hvad kan fjernhealing
Hvad kan Fjernhealing?

Englehealing
Den blide og kraftfulde, Englehealing

Inkarneringsmassage
Få mere sjæl ind i kroppen Inkarneringsmassage

Soul Body Fusion er healing
Hvad er Soul Body Fusion healing?

Hvad er chakraer?

Chakraer er energicentre i vores krop. På sanskrit betyder chakra “hjul”. Chakraerne er energihjul, der opsamler og fordeler energi i vores system blandt andet via nervebanerne og meridianbanerne. Chakraer svinger og vibrere med forskellige frekvenser. Det er den frekvens, der giver chakraet dets farve. Jo højere chakra jo højere frekvens.

Chakraerne kan enten være i balance eller ude af balance. Begge dele har betydning for de sider af dig og de områder af dit liv, som chakraet regulerer – og dermed også for, hvordan du har det.

Chakraerne påvirker hinanden indbyrdes, så ét chakra ude af balance, kan påvirke ét eller flere af de andre chakraer og bringe dem ud af balance. Modsat kan ét chakra i balance også påvirke og hjælpe andre chakraer til balance.

Healings områder