Spring til indhold

klarsyn

Klarsyn

Clairvoyance er et fransk ord og betyder “klarsyn”. Det er et udtryk for en særlig følsomhed for de vibrationer vi mennesker udsender. Disse vibrationer indeholder informationer om vort følelsesliv, og kan opfanges af mennesker med særlige indfølingsevner.

Mennesker med disse egenskaber kalder vi “clairvoyante”

Den clairvoyante kan “aflæse” disse informationer og kan komme i kontakt med vores åndelige guider og skytsånd. Det clairvoyante medie kan komme i kontakt med afdøde familiemedlemmer, venner og andre afdøde, der har en besked for at hjælpe i situationen.

Det skal bemærkes, at den clairvoyante ikke “kalder” på de afdøde, men de kommer selv tilstede for at hjælpe under clairvoyancen, såfremt det er nødvendigt. Clairvoyance må derfor ikke forveksles med spiritisme og magi, hvor man tilkalder afdøde på forskellig vis.

Skytsengle og guider

Vi har alle en skytsengel, en eller flere åndelige guider og et højere selv.

De er vores kontakt til den åndelige verden. Vi besidder alle en indre visdom og intuition. Men vi har ikke alle lige let ved at forstå de signaler, der udsendes fra den åndelige verden og vores guider og skytsengel.

Derfor kan man gøre brug af mennesker med mere stærke udviklede sanser. De har lettere adgang til informationer, der ikke er fysisk håndgribelige. Det er det, som den clairvoyante rådgiver kan.